Inschrijvings en inlichtings formulier

Aanvraag als toetredend lid

Dit formulier is enkel voor deelnemers die na de proefperiode wensen toe te treden tot onze vereniging.

Door dit formulier in te sturen onderwerpt u zich aan de regels (statuten en huishoudelijk reglement) van de vereniging. Het lidgeld is jaarlijks verschuldigd voor een periode van 1 jaar. De verzekeringspremie is afzonderlijk te betalen bij inschrijving en telkens voor 1 januari te verlengen. Meer informatie over de verzekering kan u verkrijgen bij het secretariaat (momenteel dient u een mailtje te sturen).

Gegevens tweede gezinslid (enkel indien u hierboven ja koos)