CORONA UPDATE

Algemeen gelden er volgende zaken:

Vanaf 9 juni zullen er nieuwe richtlijnen geldend zijn. Wat die voor ons zullen doen en veranderen zal worden bekenen. U kan hier de nieuwe geldende richtlijnen nalezen. Pas vanaf zondag 13 juni zullen er mogelijke wijzigingen in trainingsgroepen en uren worden doorgevoerd. We brengen u hiervan op de hoogte.

Vanaf 2 mei gelden volgende afspraken

● De club informeert de leden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen. U kan onze info vinden op de infoborden in en aan de kantine, op onze website en op onze facebookpagina. Elke deelnemer ontvangt ook de afspraken via e-mail, bij inschrijving.

● Men mag met maximaal 10 personen, instructeur inbegrepen, trainen in open lucht op en plein van een club. Hierdoor is inschrijven verplicht. Meer info hierover kan je vinden op onze website. Je afwezigheid melden is belangrijk wil je weten hoe, klik dan ook op voorgaande link.

● De 9 geleiders moeten steeds in dezelfde groep de les volgen. Zij vormen een “trainingsbubbel”

● Op elk plein dat een eigen poortje heeft, mag slechts één groep van 10 trainen. Tenzij de groepen elkaar niet kruisen bij het verlaten en betreden van het plein. De afstandsregel waarbij 1,5 meter tussen elke persoon blijft van kracht en is ook hier van toepassing.

● Tussen instructeur en geleider(s) mag er geen fysiek contact zijn;

● Een groep die wacht, doet dat aan de zijkant van het plein waar ze op zullen trainen En maken een rij van deelnemers op min. 1,5 meter van de poort. Tussen elke wachtende moet ook weer 1,5 meter worden gehouden. Je mag max. 5 minuten voor de start van de les een wachtrij maken.

● Ben je meer dan 5 minuten voor de start van de les aanwezig, dan wacht je in de auto of buiten het terrein.

● Te vroeg aangekomen geleiders wachten in de auto, na de les verlaat men onmiddellijk het veld en keert huiswaarts. Uitlaten van de hond is toegelaten mits de minimumafstand kan gerespecteerd worden, ook op de plasweide.

● Een apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken, breng dus je eigen materiaal mee.

● Op de parking, buiten en op het terrein wordt altijd een mondmasker gedragen.

● Voor de parking blijven de regels die reeds bestonden gelden: hou voldoende plaats tussen twee voertuigen wanneer ze zij aan zij geparkeerd staan en parkeer recht.

● De club stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking, zowel aan elk plein als aan de sanitaire voorzieningen.

● Publiek is niet nog niet toegelaten tijdens de trainingen.

● De club neemt de gepaste hygiënemaatregelen om het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.

● Leden die een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 hebben, kunnen dit melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing. Je kan dit doen via email naar dedapperevriend@gmail.com of contacteer de coronaverantwoordelijke Bernd op het
nummer 0497-864468.
We vinden je privacy belangrijk en zullen gepast met je gegevens omgaan.

● De Dappere Vriend afdeling gehoorzaamheid, beschikt over een schriftelijke toelating van de plaatselijke overheid wegens mogelijke politiecontrole.

● De kantine is vanaf 9 mei geopend hier gelden de bestaande horeca voorschriften.

● Leden, die zich niet houden aan deze afspraken, stellen zichzelf en de organisatie van De Dappere Vriend, bloot aan tuchtrechtelijke vervolging of bewarende maatregelen. Laat het duidelijk zijn dat wij, als club, de gezondheid van iedereen als eerste prioriteit beschouwen.