CORONA UPDATE

Algemeen gelden er volgende zaken:

UPDATE 7 maart :

KKUSH: Er zijn voor georganiseerde activiteiten voor volwassenen geen versoepelingen te verwachten voor het einde van de maand maart. De maatregelen, vermeld in onze update van 30/12/2020 en voor alle duidelijkheid nog eens herhaald hieronder, blijven dus INTEGRAAL van toepassing tot en met 31 maart 2021. https://drive.google.com/…/1nffa3n9qsriqefqZI1g…/view…

UPDATE 13 januari 2021:

Op zondag 17 januari starten we de lessen voor pups en wedstijdgroepen. Als alles goed verloopt en we de planning rond krijgen, kunnen de andere klassen dan een weekje later (24 januari) weer bij ons terecht.

Let op de richtlijnen voor lessen zijn aangepast.

Stap 1: Je leest de afspraken en vult het formulier in dat je daaronder kan vinden. Zo reserveer je een plaats in een klas. Deze reservering is geldende voor de volgende weken, tenminste zo lang je niet vaker dan 2 maal na elkaar afwezig bent. Ben je langer dan 2 weken afwezig dien je opnieuw een plaats te reserveren.

Stap 2: Je ontvangt binnen de 2 werkdagen, van ons een trainingsmoment/plein en lesgroep, indien er plaatsen vrij zijn. Je komt op die momenten naar de les. Kan je niet aanwezig zijn op een les dien je dat ten laatste 1 uur voor het starten van de les te melden. Wie niet onmiddellijk een plaats heeft komt op de wachtlijst. We contacteren je als er een plaats vrij is.

Meer informatie over de aspraken kan je hier vinden. (we werken zo snel mogelijk deze pagina bij)

UPDATE 29 oktober

ūüź∂Boodschap KKUSH :

De laatste dagen zijn we overspoeld geworden met federale, gewestelijke en zelfs lokale maatregelen tegen de CORONApandemie. In een poging om coherentie te verkrijgen in deze chaos, heeft de Eerste-Minister een vergaderinggehad met de Minister-presidenten van de verschillende regio’s. Hieruit is voor ons kynologisch clubleven gevolgd datalle wedstrijden en trainingen worden opgeschort tot nader order.

KKUSH wil, voor zij die daar nu plots aan zouden twijfelen, duidelijk stellen dat wij wel degelijk de hondenSPORTbeoefenen. Voorlopig zijn we, als K.K.U.S.H., weliswaar (nog) niet erkend als sportfederatie noch in Walloni√ę, noch inVlaanderen, noch in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar daar werken we aan. Dit laatste doet echter niets af aanhet feit dat we dus de regels die geldig zijn voor sport, naleven.

Boodschap van De Dappere Vriend:

De lessen gaan dus niet meer door tot anders zal worden meegedeeld.

In de nota die Stad Herentals ons heeft toegezonden staan volgende zaken die voor ons van belang zijn:

 • Het is niet toegelaten voor personen ouder dan 12 jaar, om deel te nemen aan georganiseerde vrijetijdsbesteeding (bv: hondenschool)
 • Je mag wel zelf aan de slag gaan en dat met max 4 personen en met de nodige mondmaskers, afstandsindicaties,… Voor ons vertaalt dat zich als volgt:
  • Niemand mag lessen geven op het terrein ook niet individueel!
  • Je mag, op eigen verantwoordelijkheid, wel gebruik maken van het terrein.
   Dit enkel indien u zich aan de maatregelen houden kan (afstand houden, max 4 personen op het terrein, gebruik maken van eigen handgel om poortjes te openen en sluiten,…)
  • Ga dus niet allemaal op hetzelfde tijdstip gebruik maken van de terreinen en vergeet niet op te ruimen/poorten te sluiten na gebruik.
  • Hou er rekening mee dat indien iemand zich niet houden kan aan deze regels, we allemaal de kans lopen om gestraft te worden en we dan mogelijks de pleinen verplicht dienen te sluiten.

We hopen dus allemaal op uw medewerking.

Bent u gaan oefenen, hebt u iets dan niet zo goed lukt, wil je wat tonen aan je trainer of aan elkaar? Maak een filmpje/foto of post en laat het ons weten. We zijn bereikbaar via verschillende kanalen. (email, facebook)

Wij hopen dat iedereen veilig en wel deze periode kan doorkomen tot we elkaar weer als dappere vrienden kunnen ontmoeten.(Hou onze facebook en/of website in de gaten voor updates)

UPDATE 28 Oktober

Voorlopig hebben wij nog geen melding gekregen van KKUSH, maar verwachten dat die nog zal komen.

Tot dan zijn alle voorgaande afspraken geldend en met nadruk na te leven.
ZORG VOOR JEZELF EN ANDEREN! Hou afstand, gebruik een mondmakser op de juiste manier, ontsmet je handen en neem een extra portie gezondverstand mee als je de deur uit gaat!

Voel je je niet lekker, heb je symptomen, blijf dan thuis en zorg zo extra voor de mensen om je heen.

Zodra meer info binnen komt, brengen wij u hiervan op de hoogte.

UPDATE 23 oktober:

Nieuwe aanpassingen in de covid-19 voorschriften van KKUSH:

* Tijdens trainingen is er geen publiek toegelaten, enkel 1 ouder met mondmasker indien jongere traint.

* Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders

* Tot tegen bericht zijn alle wedstrijden, zowel offici√ęle als interne, verboden.

* Er wordt aan herinnerd dat iedereen die in contact is geweest met iemand die positief is getest en hiervanop de hoogte is gebracht, verplicht in quarantaine moet (10 dagen) en zeker niet deelneemt, in welkehoedanigheid ook, aan een training, vergadering of eender welke andere kynologische activiteit. Behalveeen eventuele interne tuchtprocedure, riskeert men een strafrechtelijke procedure voor het in gevaarbrengen van mensenlevens.

Alle andere maatregelen blijven van kracht. We herhalen hier de meest belangrijke zaken :

* Max 10 geleiders die deelnemen aan de les op 1 plein en met voldoende afstand van elkaar.

* Iedereen draagt een mondmasker

* Geleiders openen geen poortjes enkel instructeurs met handschoenen mogen dit doen.

* De kantine blijft gesloten, slechts 1 persoon per keer is toegelaten in het sanitaire gedeelte.

Heeft u hierover vragen heeft, kan contact opnemen via het contactformulier op www.dedapperevriend.be .

meer info over de KKUSH voorschriften: http://www.kkush.be/nl/nieuws


UPDATE: U DIENT VANAF ZATERDAG EEN MONDMASKER TE DRAGEN LANGS HET TERREIN EN IN DE KANTINE. DEZE REGELS GELDEN VOOR IEDEREEN (+12 j) . Verplaatst u zich van auto naar terrein dan draagt u dus een mondmasker, komt u kijken, draagt u een mondmasker. Gaat u wat drinken in de de kantine dan dient u zich te houden aan de geldende horeca regels.
LET OP! ook de contact gegevens zullen worden genoteerd van IEDEREEN die zich op het terrein begeeft, zoals opgelegd door de overkoepelende organisaties. Meer info: http://www.kkush.be/nl/nieuws
De lokale politiediensten hebben algemeen bekend gemaakt dat ze extra zullen controleren, maar hou het vooral veilig voor jezelf, anderen en voor onze medewerkers.

We herhalen nog graag even onze richtlijnen. Probeer voor elkaar en jezelf te zorgen door deze goed na te leven.


‚óŹ Kom op tijd. (Ben je te vroeg, blijf dan in de wagen)
‚óŹ Draag bij het verlaten van de wagen een mondmasker. Deze zijn door onze overkoepelende organisatie, verplicht voor iedereen die zich op de club begeeft en ouder is dan twaalf jaar. Dus ook bezoekers. ‚óŹ Bezoekers die komen kijken dienen te zitten op een bank of stoel en de afstandsregels in acht te houden.
‚óŹ Wie zich op de club begeeft dient zijn naam en telefoonnummer op te geven, voorgeschreven door de federale overheid. Deze gegevens worden 2 weken bijgehouden en enkel gebruikt indien deze door de gepaste instanties worden opgevraagd.
‚óŹ Bij aankomst met de wagen dient u zich correct te parkeren. Daarbij is het belangrijk om extra afstand te houden en recht te parkeren.
‚óŹ Enkel instructeurs met handschoenen aan, mogen de poortjes openen en ook sluiten. De geleiders mogen hier niet aankomen!
‚óŹ Breng je eigen materiaal mee, uitlenen van poepzakjes, speeltjes of beloningen zijn niet toegestaan.
‚óŹ Tijdens sommige oefeningen, kan het zijn dat u dient gebruik te maken van mondmasker en handschoenen, die heeft u altijd bij zich! De instructeur zal u hiervan verder op de hoogte stellen, indien u hiervan gebruik dient te maken.
‚óŹ Tijdens de lessen dient u zich aan de afstandsregels te houden.

OPGELET LESUREN WIJZIGING: